Chính sách đại lý của ASEANWINDOW được xây dựng với tôn chỉ hợp tác WIN-WIN đôi bên cùng có lợi.

1. Chất lượng sản phẩm:

– Cung cấp sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng và chi tiết về thông số sản phẩm.

– Quy trình kiểm soát chất lượng đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra.

2. Giá cả và ưu đãi thương mại:

– ASEANWINDOW xác định mức giá bán ưu đãi cho đại lý cùng các chính sách chiết khấu, giảm giá, khuyến mãi và hỗ trợ tài chính khác.

– Đảm bảo tính cạnh tranh về giá giúp đại lý có thể cạnh tranh trên thị trường.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo:

– ASEANWINDOW cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật cho đại lý để hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

– Chủ động tổ chức các khóa đào tạo và cung cấp tài liệu hướng dẫn.

– Cung cấp tư liệu quảng cáo và hỗ trợ tiếp thị.

4. Chính sách đặc biệt:

Quy định rõ ràng các điều khoản kinh doanh và các điều kiện theo quy định để xây dựng, phát triển thị trường.